Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu


TrailShop jest sklepem internetowym, dostępnym pod adresem www.trailshop.pl. Podmiot prowadzący sklep to Kardach Trade Travel Events -Monika Kardach z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Ignacego Paderewskiego 190. Numer NIP: 8133587037. 

Siedziba sklepu znajduje się pod adresem:

TrailShop.pl, Malawa 980A, 36-007 Krasne

Obowiązujący adres poczty elektronicznej do kontaktu to: kontakt@trailshop.pl
Nr konta (Alior Bank): 48 2490 0005 0000 4530 4458 7693
1. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza zamówienia bezpośrednio w domenie TrailShop.pl lub pod adresem e-mail kontakt@trailshop.pl oraz telefonicznie 570 689 111.

2. Klient może zdecydować się na korzystanie z usług sklepu internetowego w domenie TrailShop.pl rejestrując konto klienta. Gromadzone są w nim dane i informacje o kliencie i jego zamówieniach w sposób bezterminowy. Klient w każdym czasie może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta w sklepie internetowym TrailShop.pl .

3. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym TrailShop.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Wszystkie ceny podane na stronach w domenie TrailShop.pl są cenami zawierającymi brutto i są wyrażone w złotych polskich. Kupujący otrzymuje dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego, na życzenie kupującego sprzedający wystawia fakturę bez VAT - gdyż podmiot sprzedający nie jest czynnym podatnikiem VAT.

5. Przyjęte do realizacji zamówienia dostarczone zostaną zgodnie z życzeniem klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub paczkomatu firmy Inpost. Możliwy jest także odbiór zamówionego towaru w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu. W uzasadnionych przypadkach i po konsultacji z klientem sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostawy zamówienia.

6. Koszt dostarczenie produktu podany jest w zakładce Czas i koszt dostawy stanowiącej Cennik Transportu.

7. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za produkty i koszt dostawy składające się na zamówienie złożone w sklepie internetowym TrailShop.pl.

8. Klient ma prawo dokonać płatności gotówką przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie firmy, przy odbiorze przesyłki pobraniowej od kuriera lub operatora pocztowego, przelewem z góry na rachunek bankowy, przelewem online (operatorem kanału jest PayU S.A.) lub kartą płatniczą albo kredytową (operatorem kanału jest PayU S.A.).

9. Czas dostawy zamówionych produktów wynosi zwykle od 24 godzin do 4 dni roboczych, w niektórych przypadkach może on się jednak przedłużyć do nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Na czas dostawy zamówionych produktów składa się czas kompletacji i przygotowania do wysyłki oraz czas transportu do klienta przez wybranego przewoźnika

10. Produkty posiadają gwarancję sprzedawcy, importera lub producenta która obowiązuje na terenie Polski. Czas gwarancji wynosi od 6 miesięcy do 30 lat. Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne są w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta i dołączanym do przesyłki z zamówieniem dla klienta.
11. W przypadku zakupu produktów typu wiatrówka kupujący oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.

12. Kardach T.T.E. - Monika Kardach. będąc operatorem sklepu internetowego TrailShop.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Sprzedaż niebędąca sprzedażą konsumencką wyłącza zapisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

13. Klient może złożyć reklamację z tytułu rękojmi za pośrednictwem poczty email na adres kontakt@trailshop.pl lub w formie pisemnej na adres spółki podany w początkowej części niniejszego dokumentu. Klient będący konsumentem nie ponosi kosztów dostarczenia towaru w ramach którego kupujący korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi.

14. Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że Kardach T.T.E. - Monika Kardach niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeśli produkt już wcześniej był wymieniany lub naprawiany lub Kardach T.T.E nie wymieniło produktu na nowy ani nie usunęło zgłoszonej wady powyższe ograniczenie niema zastosowania.

15. Kardach T.T.E. - Kamil Kardach ustosunkuje się do złożonej reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy Załącznik nr 1 do Regulaminu.

17. Informacje znajdujące się na stronach sklepu internetowego TrailShop.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Składając zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego TrailShop.pl klient składa ofertę kupna określonych towarów (lub towaru) na warunkach podanych w opisie towaru.

18. Podane przez Klienta dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz zgodnie z Polityką Prywatności. Właściciel serwisu przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. Szczegółowe zapisy polityki prywatności są w zakładce Polityka Prywatności.

19. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie. Właściciel serwisu będzie dążył do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych w procesie realizacji zamówień. Gdyby jednak było to niemożliwe spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

 


ZAŁĄCZNIK nr 1 Reklamacje i zwroty
Kupujący ma prawo do zwrotu towaru poprzez odstąpienie od umowy. Wystarczy nas poinformować w terminie 14 dni od jego otrzymania. Prosimy o odesłanie go w nieuszkodzonym opakowaniu wraz z zawartością wszystkich załączonych elementów zestawu. Pieniądze za towar zostaną zwrócone na wskazane konto w ciągu 14 dni.
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedający nie ponosi kosztu odesłania towaru. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek pobraniowych.
 


ODSTĄPIENIA OD UMOWY – WZÓR FORMULARZA

(do wypełnienia i przesłania tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adres do przesłania formularza:
Kardach Trade Travel Events - Monika Kardach
ul. Ignacego Paderewskiego 190
35-330 Rzeszów

Wzór:

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
…………………………………………………………………………………..
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
…………………………………………………………………………………..

– Adres konsumenta(-ów):
…………………………………………………………………………………..

– Podpis konsumenta(-ów):.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów dotyczącego rejestracji transakcji przy użyciu kasy fiskalnej aby nie zapłacić podatku VAT od transakcji do której nie doszło musimy przedstawić dowód zwrotu przesłany przez klienta. W związku z tym klientów decydujących się na zwrot towaru prosimy o wypełnienie i załączenie protokołu zwrotu/reklamacji towaru. Prosimy o kontakt i prześlemy wzór w formacie Word lub PDF.

W innych przypadkach nieopisanych wyżej, koniecznie prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z nami mailowo.


Przejdź do strony głównej
Sklepy internetowe Rzeszów - Kreation Studio | Sklep oparty o Oprogramowanie sklepu shopGold.pl